Użytkownicy online: 2

Regulamin
1.Informacje ogólne

Sklep internetowy Galeria Sztuki BP (zwany w dalszej części regulaminu Galerią), działający pod adresem www.aia.biz.pl, prowadzony jest przez firmę ART INVESTMENT AGENCY z siedzibą przy ulicy Drzeworytników 55, 01-341 Warszawa. NIP: 527-145-32-94, REGON: 015488234 itp.


2.Oferta sklepu i ceny

2.1.Galeria prowadzi sprzedaż dzieł sztuki w kategoriach: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba oraz fotografia. Sprzedaż ta odbywa się poprzez stronę internetową znajdującą się pod adresem www.aia.biz.pl.

2.2.Galeria gwarantuje autentyczność zakupionych prac.

2.3.Galeria nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w trakcie ich przesyłki pocztowej.

2.4.Oferta sklepu dostępna jest na terenie Polski.

2.5.Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedawanych prac bez podania przyczyny.

2.6.Ceny podane na stronie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

2.7.Galeria dokonuje wszelkich starań, aby za pośrednictwem Internetu realistycznie odzwierciedlić rzeczywiste cechy dzieł sztuki.

2.8.Ceny prac nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty te doliczane są w koszyku Klienta podczas ustalania szczegółów transakcji.


3.Zawarcie umowy

3.1.Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków regulaminu będącego zarazem umową sprzedaży między sprzedającym (Galerią BP) a kupującym. Warunkiem dokonania zakupów w sklepie jest poprawne wypełnienie formularza zamówień. Oznacza to między innymi podanie dokładnych danych kontaktowych.

3.2.Złożenie zamówienia oznacza również zgodę na wykorzystywanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia. Galeria zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail, w celach nie związanych z realizacją zamówień.

3.3.W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Galeria spróbuje skontaktować się poprzez e-mail bądź telefonicznie z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Galeria może odstąpić od umowy sprzedaży.

3.4.Złożone zamówienie przez Kupującego potwierdzane jest  przez Galerię drogą mailową z podaniem szczegółów dotyczących uregulowania płatności za zamówienie.

3.5.Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wysłane Kupującemu przez Galerię jest momentem zawarcia umowy.

3.6.W tytule przelewu za zamówienie, należy wpisać koniecznie odpowiedni NUMER ZAMÓWIENIA, który podajemy w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

3.7.W przypadku braku kontaktu i wpłaty za złożone zamówienie, po upływie 14 dni od jego złożenia Galeria automatyczne usunie takie zamówienie z bazy.

3.8.Zamówienie zostanie zrealizowane od razu, pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku braku zamówionej pracy w magazynie lub w przypadku, gdy sprowadzenie jej od autora będzie trwało więcej niż 3 dni robocze Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie.

3.9.Na życzenie Kupującego może być wystawiana faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.


4.Formy płatności

4.1.Możliwymi do wyboru przez Kupującego formami płatności są:

-          płatność przelewem.

-          płatność gotówką w siedzibie Galerii

4.2.Płatność przelewem dokonywana jest przez Kupującego po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia i dostępności towaru. Wpłaty należy dokonać na rachunek Galerii:

09 1240 6292 1111 0000 5017 3493

4.3.Płatność dokonywana jest tytułem: Wpłata za zamówienie numer …       (numer zamówienia wysłany przez Galerię w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia).

4.4.Płatność gotówką odbywa się po uprzednim, telefonicznym umówieniu godziny wizyty Kupującego w siedzibie Galerii BP. Siedziba mieści się pod adresem: ul. Drzeworytników 55, 01-341 Warszawa. 


5.Realizacja dostawy

5.1.Dostarczenie zakupionej pracy Kupującemu zrealizowane może być na dwa różne sposoby. Są to:

-         przesyłka kurierska

-         odbiór osobisty w siedzibie Galerii

5.2.Przesyłka realizowana jest poprzez firmę kurierską. Koszt przesyłki zależy od wielkości obrazu i jest doliczany przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Galerię indywidualnie do każdej przesyłki.

5.3.Przesyłka realizowana jest po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek bankowy Galerii. Kupujący otrzymuje potwierdzenie dokonania płatności poprzez e-mail. Potwierdzenie zawierać będzie również datę dokonania wysyłki oraz przewidywaną datę dostarczenia jej Kupującemu.

5.4.Maksymalny czas realizacji dostawy wynosi 7 dni roboczych od momentu dokonania potwierdzenia otrzymania środków pieniężnych przez Galerię.

5.5.Odbiór osobisty  odbywa się po uprzednim, telefonicznym umówieniu godziny wizyty Kupującego w siedzibie Galerii BP. Siedziba mieści się pod adresem: ul. Drzeworytników 55, 01-341 Warszawa.


6.Reklamacje, gwarancje, zwroty

6.1.Jako gwarancję, do każdej zakupionej pracy Kupujący otrzyma jej certyfikat autentyczności.

6.2.Nie będą brane pod uwagę reklamacje powstałe z tytułu:

-         niewłaściwego użytkowania zakupionego dzieła

-         różnic w kolorach wynikających z innych ustawień monitora Kupującego

-         uszkodzenia towaru na skutek transportu

6.3.Zasady zwrotu zakupionych przez Internet prac bez podania przyczyny określają przepisy Ustawy z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"

6.4.Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy na skutek transportu nie doszło do znacznego uszkodzenia opakowania (karton został rozerwany, wgnieciony itp.) Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, wówczas konieczne jest otworzenie paczki i sprawdzenie zawartości w obecności doręczyciela. Jeżeli doszło do uszkodzenia dzieła, należy spisać protokół, który będzie podstawą do reklamacji w firmie kurierskiej. Jeżeli protokół nie zostanie sporządzony, uznaje się, że towar został dostarczony i odebrany w nienaruszonym stanie.

6.5.Do odsyłanej pracy należy dołączyć fakturę zakupu lub paragon.


7.Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.


8.Postanowienia końcowe

8.1.Galeria dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

8.2.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).